Olkiluodon varavoimalaitosten purkutyöt

Vastaamme Olkiluodon OL1- ja OL2-ydinvoimalaitosten kahdeksan varavoimalaitoksen purkutöistä sekä täyttömateriaalin poistosta. Projektin pääurakoitsijana toimi Skanska Talonrakennus Oy. Yli sadan miljoonan euron EDG-projektissa (Emergency Diesel Generator) korvataan OL1 ja OL2 -laitosyksiköiden varavoimana toimivat dieselgeneraattorit.

Haastava projekti vaatii huippuosaamista

Olkiluodon EDG-projekti on haastava ja vaativa hanke, joka vaatii tinkimätöntä asiantuntemusta ja sitoutumista. Tämän mittaluokan projekti edellyttää korkeaa ammattitaitoa, joustavuutta ja tehokkuutta.

Timantti-Nieminen toimi tässä hankkeessa Skanska Talonrakennus Oy:n purku-urakoitsijana ja vastasi vanhan konesalin ulkoseinän ja laatan purusta sekä vanhan koneperustuksen purusta vaijerisahauksella.

Lisäksi hoidimme täyttömateriaalin poiston kahdeksassa eri osakohteessa sekä suoritimme tarvittavia timanttiporauksia ja aukkojen sahauksia urakan vaatimusten mukaisesti.

Urakan tiedot

Asiakas: Skanska Talonrakennus Oy
Kohde: Olkiluodon OL1- ja OL2-ydinvoimalaitosten 1-8 EDG varavoimalaitoksen saneeraus
Palvelut: purkutyöt ja täyttömateriaalin poisto

Aikataulut pitivät jopa sovittua paremmin

Olkiluodon EDG-projekti on pitkä, useiden vuosien mittainen urakka. Skanskan vastaava työnjohtaja Karoliina Lehesvuori kertoo, ettei pitkään projektiin sitoutunutta yhteistyökumppania ole aina helppo
löytää.

– Timantti-Nieminen tarjosi koviin vaatimuksiin sopivimmat työtavat ja oli valmis sitoutumaan pitkään projektiin ja osuuteensa läpivientiin pyydetyssä aikataulussa ja toteuttamaan kaikki kahdeksan osakohdetta työmaan etenemän mukaan, Lehesvuori muistelee yhteistyösopimuksen syntyä.

Lehesvuori korostaa erityisesti Timantti-Niemisen luotettavuutta, sitoutuneisuutta sekä aikatauluissa pysymistä.

– Pitkässä projektissa korostuu yhteistyökumppaneiden luotettavuus ja sitoutuneisuus, joista saamme Timantti-Niemistä kiittää. Projekti on sujunut heidän osaltaan hyvin aikataulussa ja jopa alkuperäistä suunnitelmaa nopeammin.

Monipuoliset työmenetelmät ja jatkuva kehitystyö tarjoavat ratkaisuja

Tällä hetkellä projekti on ohittanut puolivälin. Lehesvuoren mukaan Timantti- Niemisen monipuoliset työmenetelmät ovat tarjonneet hyviä ratkaisuja vaativiin tilanteisiin.

– Pidän siitä, että Timantti-Nieminen kehittää toimintaansa jatkuvasti. Jos kohdataan jokin uusi haaste, he eivät jää toimettomiksi.

Kaiken kaikkiaan Skanska antaa yhteistyölle Timantti-Niemisen kanssa erinomaisen arvion.

– Olemme erittäin tyytyväisiä Timantti-Niemisen palveluihin ja heidän tähän mennessä tekemäänsä työnjälkeen, Lehesvuori kiittelee.

Pitkässä projektissa korostuu yhteistyökumppaneiden luotettavuus ja sitoutuneisuus, joista saamme Timantti-Niemistä kiittää. Projekti on sujunut heidän osaltaan hyvin aikataulussa ja jopa alkuperäistä suunnitelmaa nopeammin.

– Karoliina Lehesvuori, Skanska Talonrakennus Oy